طب سنتی
گیاهان دارویی
انواع ماساژ
زبان شناسی
پوست ، مو ، زیبایی
صابون سازی
کرم سازی
روغن گیری
طب اورژانس
دارو سازی گیاهی
پرورش زالو
ایریدولوژی (عنبیه شناسی)
طب فشاری (رفکلسولوژی)
تشخیص
اعمال یداوی طب سنتی
دوره تخصصی علم به علامات
آشنایی با علائم بیماری
گلچینی از طب سنتی
آموزش طب سنتی
جذب ثروت در عطاری
دوره جذب ثروت در عطاری
کلاس مزاج شناسی- آواطب پیشرو در طب سنتی
مزاج شناسی
کلاس عصاره گیری
آموزش عرق گیری ، اسانس گیری و عصاره گیری