‍ دوره جدید منحصر بفرد تخصصی کرمسازی – آواطب پیشرو در طب سنتی

دوره جدید منحصر بفرد تخصصی کرمسازی فرصتی استثنایی برای آموزش ، اشتغال و درآمد زایی کلاس تخصصی آموزش کرمسازی و لوازم آرایشی توسط استاتید مجرب کشوری سرکار خانم دکتر ...