دوره آموزش زالو درمانی ، طب سنتی

دوره زالو درمانی

آموزش شامل آشنایی کامل با زالو، بیماری‌های قابل درمان با زالو،نحوه نگهداری زالو، شیوه صحیح زالو اندازی، مراقبت های بعد از زالو درمانی، زمان مناسب زالو درمانی و… ...
دوره آموزش زالو درمانی ، طب سنتی

دوره زالو درمانی

آموزش شامل آشنایی کامل با زالو، بیماری‌های قابل درمان با زالو،نحوه نگهداری زالو، شیوه صحیح زالو اندازی، مراقبت های بعد از زالو درمانی، زمان مناسب زالو درمانی و…ه...

زالو درمانی در طب سنتی

زالو درمانی چیست ؟ زالوها شبیه حیوانات کرم مانند انگلی و یا درنده هستند که متعلق به شاخه حلقوی است . آنها از نزدیک مانند کرم های خاکی نرم ، عضلانی هستند و قابلیت انقب...

زالو درمانی در طب سنتی – اثرات زالو و زالو درمانی – آوا طب پیشرو در طب سنتی

زالو درمانی – زالوها شبیه حیوانات کرم مانند انگلی و یا درنده هستند که متعلق به شاخه حلقوی است . آنها از نزدیک مانند کرم های خاکی نرم ، عضلانی هستند و قابلیت انقباض و ا...