طب سنتی

طب سنتی ایرانی گونه ای از پزشکی جایگزین و منطبق با اصول درمان با گیاهان دارویی و روش های قدیمی است که بر اساس اخلاط چهارگانه می ‌باشد. این نوع معالجه شامل جنبه های پ...

مشاوره در طب سنتی

یکی از مهمترین نعماتی که خداوند بزرگ به انسان ها مرهمت فرموده سلامتی و داشتن بدنی سالم و نیرومند است . برای مبارزه با بیماری ها و خطراتی که از طریق مواد خوراکی و آشام...